Позапланова перевірка в рамках кримінального провадження під час досудового розслідування

Платники податків (суб'єкти господарювання), які є учасниками по кримінальному провадженню (в тому числі і як свідки) стикаються з такою ситуацією, що на порозі їх підприємства з'являються спеціалісти екологічної інспекції або спеціалісти фіскальної служби або інші спеціалісти з направленням (наказом) про проведення документальної позапланової виїзної перевірки. А підставою для проведення такої перевірки є Ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого в рамках кримінального провадження про призначення документальної позапланової виїзної перевірки платника податків та надання дозволу на призначення позапланового контрольного заходу.

Але, не всі розуміють, що в такому випадку слідчий суддя, надавши слідчому дозвіл на проведення перевірки, виходить за межі своїх повноважень і приймає рішення, яке не передбачене кримінальним процесуальним законодавством України.

Відповідний висновок був викладений в ухвалі Верховного Суду (касаційний кримінальний суд, від 06.03.2018, №243/6674/17-к 51-499км17).

1. КПК України, не регламентує діяльність слідчого судді в питанні проведення перевірок під час досудового розслідування.

2. Надання дозволу на проведення перевірки не є слідчою (розшуковою) дією або негласною слідчою (розшуковою) дією. Відповідно до вимог КПК України, слідчий або прокурор правом на звернення до слідчого судді з клопотанням про призначення (проведення) перевірки - не наділений.

3. КПК України, що діяв до 15.07.2015 року, передбачав повноваження прокурора і слідчого «призначати ревізії і перевірки». Однак підпунктом 12 пункту 5 Розділу XII «Прикінцеві положення» Закону України «Про прокуратуру» з переліку повноважень прокурора і слідчого воно було виключено.

4. Закон України «Про прокуратуру» передбачив:
“... недопустимими є також докази, що були отримані після початку кримінального провадження шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених цим Кодексом, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень”.

Таким чином, законодавець не тільки забрав у слідчого і прокурора повноваження «призначати ревізії та перевірки», але й встановив, що будь-які докази, отримані внаслідок такої «не передбаченої цим Кодексом (КПК)» перевірки чи ревізії, є - недопустимим.

Як себе захистити в такої ситуації:

1. Шляхом недопуску спеціалістів — ревізорів які прийшли до проведення такої перевірки.
2. Звернутися до суду з позовом про визнання протиправним та скасування наказу (направлення) органу що його видав.
3. Звернутися до апеляційного суду з апеляційною скаргою про скасування ухвали слідчого судді та прийняття нової ухвали, про відмову у задоволенні клопотання слідчого про проведення позапланової виїзної перевірки.

! Суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці законності зазначеної ухвали слідчого судді. У постанові від 23 травня 2018 року Велика Палата Верховного Суду зробила правовий висновок, зазначивши про те, що у разі постановлення слідчим суддею ухвали, що не передбачена кримінальними процесуальними нормами, до яких відсилають положення ч. 3 ст. 309 КПК України, суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності, посилаючись на приписи ч. 4 ст. 399 КПК України. Право на апеляційне оскарження такого судового рішення підлягає забезпеченню на підставі п. 17 ч. 1 ст. 7 та ч. 1 ст. 24 КПК України, які його гарантують.

 

Послуги адвоката Демського Владислав Юрійовича у Харкові: консультації адвоката, захист під час перевірок, складання заперечень на акт перевірок, складання скарг на податкове повідомлення — рішення ДФС, складання позову про скасування податкового повідомлення — рішення ДФС, скасування наказу про призначення перевірки, захист у податкових спорах, захист у господарських спорах, захист у спорах з екологічною інспекцією, захист у трудових спорах, захист у кримінальному провадженні в сфері господарської діяльності платника податків, розробка договорів, підготовка претензій, скарг, складання позовних заяв, участь у судових засіданнях, надання юридичних послуг в Харкові.

Адвокат в Харькове

Об адвокате

Демский Владислав Юрьевич - адвокат специализирующийся по оказанию правовых услуг в области профессионального сопровождения и защиты бизнеса, изучение вопросов налогового, хозяйственного, административного и уголовного права в сфере хозяйственной деятельности предприятий и предпринимателей.

Читать далее