Позиція Верховного суду від 20 червня 2018 року по справі №813/3819/17

Відповідно до правової позиції викладеної в постанові Верховного суду від 20 червня 2018 року, по справі №813/3819/17 підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки (п.п. 288.1 статті 288 Податкового кодексу України).

Розмір та умови внесення орендної плати відповідно до пункту 288.4 тієї самої статті встановлюються САМЕ у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

Податковий кодекс України у пункті 288.5 статті 288 визначає тільки обмеження щодо максимального та мінімального розміру орендної плати за землю. За цим виключенням, питання щодо розміру орендної плати регулюються виключно договором оренди.

Інші елементи механізму справляння орендної плати за землю - податковий період, порядок обчислення орендної плати, строку сплати та порядок її зарахування до бюджетів відповідно до пункту 288.7 статті 288 Податкового кодексу України встановлюються статтями 285-287 Податкового кодексу України.

Окрім того, статтею 21 Закону України «Про оренду землі» розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Таким чином, законодавством України чітко визначено, що розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди.

! Податковий кодекс України регулює лише строки внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, податковий період, порядок обчислення орендної плати та порядок її зарахування до бюджетів відповідно.

Зміна індексації нормативної грошової оцінки є підставою для перегляду встановленого розміру орендної плати шляхом внесення відповідних змін до договорів оренди землі його учасниками. Зазначене не тягне автоматичну зміну умов договорів щодо розміру орендної плати, а відтак і відповідного донарахування податковим органом суми податкового зобов'язання з орендної плати.


P.S. В такому випадку, при отриманні платником податків відповідного повідомлення-рішення про визначення податкового зобов'язання зі сплати орендної плати за землю, платник податків має право звернутися в адміністративному або судовому порядку зі скаргою (позовом) про визнання протиправним та скасування такого податкового повідомлення-рішення.

 

Послуги адвоката Демського Владислав Юрійовича у Харкові: консультації адвоката, захист під час перевірок, складання заперечень на акт перевірок, складання скарг на податкове повідомлення — рішення ДФС, складання позову про скасування податкового повідомлення — рішення ДФС, скасування наказу про призначення перевірки, захист у податкових спорах, захист у господарських спорах, захист у спорах з екологічною інспекцією, захист у трудових спорах, захист у кримінальному провадженні в сфері господарської діяльності платника податків, розробка договорів, підготовка претензій, скарг, складання позовних заяв, участь у судових засіданнях, надання юридичних послуг в Харкові.

Адвокат в Харькове

Об адвокате

Демский Владислав Юрьевич - адвокат специализирующийся по оказанию правовых услуг в области профессионального сопровождения и защиты бизнеса, изучение вопросов налогового, хозяйственного, административного и уголовного права в сфере хозяйственной деятельности предприятий и предпринимателей.

Читать далее